ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργασίες συντήρησης αντλίας θερμότητος αέρος – νερού.

Εργασίες συντήρησης συγκροτήματος κεντρικού κλιματισμού με μονάδα απευθείας εκτονώσεως

Εργασίες συντήρησης αντλίας θερμότητας αέρος – νερού. Αμερικάνικο κολλέγιο Αγίας Παρασκευής.

Κατασκευή δικτύου αφύγρανσης και αναθέρμανσης βιοαερίου για χρήση ως καύσιμο σε κινητήρες υγραερίου Η/Ζ.

Κατασκευή δικτύου αφύγρανσης και αναθέρμανσης βιοαερίου για χρήση ως καύσιμο σε κινητήρες υγραερίου Η/Ζ.

Εργασίες μηνιαίας συντήρησης υδρόψυκτου ψύκτη νερού για εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού μεγάρου.


Εργασίες επισκευής επαγγελματικού ψυγείου – θαλάμου.

Εργασίες επισκευής ημικεντρικού μηχανήματος κλιματισμού τύπου split. (Αντικατάσταση συμπιεστή)