ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Εργασίες σύνδεσης ηλεκτρικών αυτονομιών οικιακού λεβητοστασίου.

Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας γραμμής νερού εισαγωγής – καυσαερίων σε λέβητα παλαιάς τεχνολογίας, με σκοπό την θερμική εκμετάλλευση των καυσαερίων, την μείωση της τιμής της θερμοκρασίας των καυσαερίων που διαχέονται στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση καυσίμου. (Παρατηρήθηκε μείωση της τιμής των καυσαερίων κατά 120 βαθμούς Κελσίου)

Εγκατάσταση ενεργειακής σόμπας – καλοριφέρ συνολικής θερμικής αποδόσεως 14.5 kw με χρησιμοποιούμενο υλικό καύσεως το ξύλο.

Εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού – καλοριφέρ συνολικής θερμικής αποδόσεως 18 kw. Παράλληλη σύνδεση στο υπάρχον αυτόνομο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

Παράλληλη σύνδεση ενεργειακής εστίας, τζάκι – καλοριφέρ με το υπάρχον αυτόνομο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

Εργασίες επένδυσης ενεργειακής εστίας τζακιού – καλοριφέρ.

Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα συμπυκνωμάτων με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το φυσικό αέριο – αυτονόμηση μονοσωλήνιου συστήματος διαμερίσματος 4ου ορόφου.

Τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα συμπυκνωμάτων με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το φυσικό αέριο – αυτονόμηση μονοσωλήνιου συστήματος διαμερίσματος 4ου ορόφου.- όδευση γραμμής μαγειρικής εστίας.