ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Αντικείμενο της εταιρίας Energon Engineering όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, είναι οι γενικές Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη – σχεδιασμό καθώς και την κατασκευή και συντήρηση ή επίβλεψη πάσης φύσεως Η/Μ εγκαταστάσεων βιομηχανικών, επαγγελματικών ή ακόμα και οικιακών χώρων.

Χαρακτηριστικό της εταιρίας η υπεύθυνη και μεμονωμένη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που καλείται να δώσει λύση στον τομέα της μελέτης, σχεδιασμού ή βελτίωσης Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με άρτια θεωρητικά καταρτισμένους μηχανικούς, είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε την πρόταση μας, σε όποιον τεχνικό “προβληματισμό” εσείς μας θέσετε.
Την υλοποίηση των έργων μας σύμφωνα με τα πρότυπα των τεχνικών περιγραφών, καθώς και των διεθνών κανονισμών εγγυάται η πολυετής πείρα μας στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Σε συνεργασία με έμπειρους αδειούχους επαγγελματίες, αντιμετωπίζουμε την ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου, με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη κατασκευαστική και λειτουργική αξιοπιστία.

Μερικά από τα αντικείμενα εργασίας της Energon Engineering είναι οι κεντρικές, ημικεντρικές ή ακόμα και ατομικές εφαρμογές εγκαταστάσεων κλιματισμού. Εγκαταστάσεις εξαερισμού καθώς και βιομηχανικής ή επαγγελματικής ψύξεως. Εγκαταστάσεις θέρμανσης, βιομηχανιών, πολυκατοικιών ή κατοικιών, Φυσικού αερίου ή πετρελαίου.Εγκαταστάσεις υδραυλικών – αποχετευτικών έργων, αντλητικών ή πυροσβεστικών συγκροτημάτων.Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών και αυτοματισμού.
Στα πλαίσια της συνεχόμενης ανάπτυξης και των σύγχρονων απαιτήσεων, στο φάσμα δραστηριοτήτων μας είναι οι εκπονήσεις μελετών καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων για στέγες κτιρίων. Η εγκατάσταση ή μετατροπή δικτύων κεντρικής θέρμανσης με λέβητες καύσης βιομάζας.Η αυτονόμηση κλασσικών δικτύων θέρμανσης πολυκατοικιών.

Στόχος της εταιρίας, είναι η δημιουργία σταθερών δεσμών με τους πελάτες της και η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση. Στρατηγική που θα οδηγήσει στη διάδοση του ονόματος μας στην αγορά αλλά και στη διατήρηση της στα Ηλεκτρομηχανολογικά δρώμενα και στις δικές σας προτιμήσεις.