ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕ” ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ


Οι συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου το τελευταίο εξάμηνο, επέφερε σαν συνέπεια την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κατοικιών και των μικρών επαγγελματικών χώρων με χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split). Η συχνή χρήση σε λειτουργία θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκαλεί τη συσσώρευση σκόνης και δυσάρεστων οσμών στον εναλλάκτη του εσωτερικού μηχανήματος του κλιματιστικού.

 

 

  • Σε περίπτωση συσσώρευσης σκόνης αυτό έχει σαν συνέπεια τη μειωμένη απόδοση του κλιματιστικού σας καθώς και στην σταδιακή φθορά του, λόγω λειτουργίας σε υψηλότερη του φυσιολογικού πίεση. Αυξημένη είναι επίσης στην περίπτωση αυτή η ενεργειακή  του κατανάλωση.
  • Σε περίπτωση που ο εναλλάκτης και ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού είναι καθαρά δεν υπάρχει καμία συνέπεια στη λειτουργία του κλιματιστικού παρά μόνο θέμα δυσφορίας στον χώρο άνεσης σας.Ένας χώρος καπνιστού, ένας χώρος εστίασης,ένας επαγγελματικός χώρος, ένας χώρος με συχνή χρήση Η/Υ ή ένας χώρος όπου κοιμούνται βρέφη είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις που απαιτείται καθαρισμός των εναλλακτών με μυκητοκτόνο φάρμακο για την απομάκρυνση εστιών μικροβίων και την απαλοιφή των οσμών στο χώρο άνεσης.

Πλένοντας κατ ελάχιστο μία φορά το μήνα τα φίλτρα του κλιματιστικού σας εξασφαλίζετε την καλύτερη λειτουργία του και σε βαθμό απόδοσης και σε ενεργειακή κατανάλωση, την μικρότερη συγκέντρωση σκόνης στον εναλλάκτη του καθώς και την αραιότερη ανάγκη συντήρησης.

Σκόπιμος κρίνεται ετησίως ο έλεγχος της στάθμης ψυκτικού ρευστού (φρέον) στο κλιματιστικό σας για εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του κλιματιστικού σας και την προστασία του από φθορές σε περίπτωση έλλειψης ή υπερβολικής πλήρωσης υγρού.

Βέλτιστη περίοδος συντήρησης είναι ο χρόνος μετάβασης από λειτουργία χειμώνα σε λειτουργία θέρους.

Η ENERGON αναλαμβάνει τη συντήρηση του κλιματιστικού σας και την προετοιμασία του για τη Θερινή σεζόν. Εκτέλεση εργασίας από αδειούχους τεχνικούς. Οι ακολουθούμενη διαδικασία είναι:

  1. Άνοιγμα εσωτερικού μηχανήματος και ψέκασμα εναλλάκτη με μυκητοκτόνο
  2. Πλύση πλαστικών επιφανειών και μάσκας με μυκητοκτόνο
  3. Ξέπλυμα εναλλάκτη με καθαρό νερό, καθαρισμός και τοποθέτηση φίλτρων
  4. Ψέκασμα εξωτερικού εναλλάκτη με φάρμακο καθαρισμού
  5. Πλύση μεταλλικών επιφανειών και περιβλήματος εξωτερικού μηχανήματος
  6. Ξέπλυμα με καθαρό νερό
  7. Έλεγχος πιέσεων φρέον*

Κόστος εργασίας συντήρησης 20 Ευρώ

Ελάχιστος χρόνος συντήρησης 45 λεπτά.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και περίπτωση πλήρωσης φρέον 22

* Το 90% των περιπτώσεων συντήρησης κλιματιστικών δεν απαιτεί πλήρωση ψυκτικού ρευστού (φρέον). Συμπλήρωση ψυκτικού ρευστού υποδηλώνει βλάβη. Σε αντίθετη περίπτωση συμπλήρωση γίνεται το μέγιστο κάθε 5 έτη.  Η πλήρωση φρέον 22 χρεώνεται λόγω υπερβολικά αυξημένης τιμής του μετά από κατάργηση του και αποκλεισμό του από το εμπόριο.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply