Χρήσιμες συμβουλές για το No Frost ψυγείο σας

Στη δημοσίευση αυτή θα κάνουμε μια σύντομη ανάλυση χωρίς πολλούς τεχνικούς όρους πάνω στην τεχνολογία των no frost οικιακών ψυγείων.

Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι η αποφυγή της άσκοπης κλήσης ενός τεχνικού για μια πιθανή δυσλειτουργία που μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας.Για παράδειγμα, είναι συχνό το φαινόμενο να παγώνει η κατάψυξη του ψυγείου αλλά η συντήρηση να μην έχει ψύξη.

Η λύση είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί καμία παρέμβαση τεχνικού.

Τα πρώτα ψυγεία για την παραγωγή ψύξης εντός του θαλάμου είχαν ένα στοιχείο στη συντήρηση και ένα στην κατάψυξη. Αυτά κατασκευάζονταν από αλουμίνιο συνήθως και ήταν μεταλλικές πλάκες που έφεραν ένα σύμπλεγμα από αγωγούς που διαρρέονταν από το ψυχρό ψυκτικό ρευστό.

Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό των τοιχωμάτων των ψυγείων, με την κατασκευαστική αυτή μέθοδο να μην επικρατεί λόγω της σημαντικής μείωσης του χρόνου ζωής των ψυγείων αυτών. Ο λόγος ήταν η μεγάλη διάβρωση που υφίσταντο τα στοιχεία αυτά καθώς υγροποιούσαν μέσα στην μόνωση πολυουρεθάνης των τοιχωμάτων.

Φτάνουμε έτσι στην τεχνολογία no frost. Στην κατασκευαστική αυτή μέθοδο εντός της κατάψυξης τοποθετείται ένα στοιχείο βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Με τη χρήση ενός ανεμιστήρα που φυσάει προς το στοιχείο ο αέρας ψύχεται σε υπομηδενικές θερμοκρασίες. Αφού λοιπόν κυκλοφορήσει εντός του χώρου της κατάψυξης με κατάλληλο σύστημα οχετών ο ψυχρός αέρας κατευθύνεται στο χώρο της συντήρησης. Μέσω ενός ρυθμιστή ροής αέρα (ντάμπερ) ρυθμίζουμε την ποσότητα του αέρα που θα αφήσουμε να περάσει προς την συντήρηση άρα και την θερμοκρασία στο χώρο του θαλάμου συντήρησης.

Κατά τη λειτουργία του ψυγείου στο χώρο της κατάψυξης σε περίπτωση υπερβολικής πλήρωσης ή σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των τροφίμων μπορεί να σχηματιστεί ένα στρώμα πάγου το οποίο είναι ικανό να φράξει τους οχετούς που διοχετεύουν τον ψυχρό αέρα στην συντήρηση. Αυτό μπορεί να γίνει και με μια στοίβα τροφίμων που τα έχουμε τοποθετήσει κολλητά στον ανεμιστήρα ή τους οχετούς διοχέτευσης αέρα.

Σε περίπτωση λοιπόν που διαπιστώσουμε τα δυο αυτά φαινόμενα σε συνδυασμό, δηλαδή ικανοποιητική ψύξη στην κατάψυξη και μειωμένη απόδοση στην συντήρηση δεν έχετε παρά να αδειάσετε το ψυγείο σας και να το ξεπαγώσετε.

Ένα με δύο εικοσιτετράωρα (προτείνεται 48 ώρες ώστε να είστε σίγουροι ότι έχουν λιώσει και οι εντός των αγωγών πάγοι) απόψυξης του ψυγείου σας θα το κάνουν να λειτουργεί και πάλι άψογα.

Κατά τη διάρκεια της απόψυξης το ψυγείο καλό είναι να βρίσκεται με την πόρτα ανοιχτή για αποφυγή συσσώρευσης οσμών.

Επίσης καλό θα είναι να αποφεύγετε την τοποθέτηση των τροφίμων πολύ κοντά στο σκαράκι του ανεμιστήρα αφού αυτός είναι και ο χώρος αναρρόφησης. Αφήνετε πάντα ένα με δυο εκατοστά περιθώριο, ενώ σημασία δώστε στους οχετούς κατεύθυνσης του αέρα στη συντήρηση αν αυτοί είναι ορατοί ώστε να μην τους φράζετε.

 

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply